Billedet på sidehoved
  • Haldum-Hinnerup Skolen
SFO på Haldum-Hinnerup skolen
 
SFO Haldum-Hinnerup skolen har til huse i indskolingshuset (A-klyngen).
Pr. 1. august 2018 er 250 børn indmeldt. Personalet består af 15 pædagoger og medhjælpere og 1 studerende og 1 indskolingsleder.
 
Åbningstider for SFO:
Hverdage: Kl. 6.30 - 8.00 og efter skoletid til kl. 17.00, fredage dog til kl. 16.30.
Skolefridage: Kl. 6.30 -17.00, fredage dog kl. 16.30.
Alle dage tilbydes børnene morgenmad fra kl. 6.30 - 7.30.
Børn som går i klub, kan tilkøbe et morgenmodul i SFO.
 
Skoleferier og -fridage:
I nogle skoleferier er børn og personaler fra de fire skoler i Hinnerup-området samlet på Rønbækskolen. Dette sker især for at give børnene flere legemuligheder, da der traditionelt er få børn, som har brug for pasning i netop disse dage.
Det drejer sig om 3., 4. og 5. ferieuge i sommerferien, dagene mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfart.
Den 24/12  er institutionen lukket.
 
Kontakt til SFO/Broen:
Det er lettest at kontakte pædagogerne/indskolingslederen ved at skrive på tabulex eller sende en mail over forældreIntra. Henvendelse kan ogås ske ved at ringe til SFO-telefonen på nr. 51 51 63 35 i tidsrummet 6.30-7.30 og mellem 14.00-16.30. Vær opmærksom på, at det ikke altid er muligt, at vi kan tage telefonen, da vi i højere grad prioriterer at være ude ved børnene. Ved akut behov kan skolens telefon 89 64 55 00 benyttes fra kl. 7.30 til kl. 15.00 på skoledage.
Før-skoleforældre kan desuden kontakte Broen i hele åbningstiden på tlf. 24 62 16 99