Billedet på sidehoved
  • Haldum-Hinnerup Skolen

Haldum-Hinnerup skolens værdigrundlag og målsætninger:

 
Vi har formuleret skolens værdigrundlag som
-         Fællesskab
-         Anerkendelse og
-         Lysten til at lære
 
Vi tilstræber, at alle skolens medarbejdere har ejerskab til værdigrundlaget.
 
Værdigrundlaget følges op af synlige handlinger
-         i forhold til eleverne
-         i forhold til medarbejderne og
-         i forhold til samarbejdet med forældrene
 
Nye mål og tiltag fastsættes i relation til disse værdier. 
 
 

I samarbejde med forældrene arbejder Haldum-Hinnerup Skolen for:

 

Eleverne skal have mulighed for at tilegne sig grundlæggende kundskaber og faglige færdigheder gennem en undervisning, der i perioder tager udgangspunkt i de enkelte fag - i andre perioder i emneundervisning. I undervisningen lægger vi vægt på, at eleverne lærer at tage stilling, udtrykke sig og handle.
 

Haldum-Hinnerup Skolens virke bygger først og fremmest på tolerance og tillid - en tryg atmosfære, hvor det enkelte barn føler sig som en værdifuld del af helheden.

 

Fællesskabet i klasserne, i klyngerne og på skolen prioriteres højt, for det er i samspil med andre, det enkelte barn kan søge udfordringer og mærke sit eget værd.

 

Haldum-Hinnerup Skolen arbejder på at skabe et engageret skoleliv, hvor vi tager eleverne alvorligt, hvor de tager medansvar og oplever de glæder og forpligtelser, der følger med samarbejde.


Eleverne skal lære at omgås deres medmennesker med åbenhed og respekt - og de skal opleve fælles ansvarlighed for det nære miljø og den verden, vi lever i.

 

Samværet mellem børn og voksne på vores skole bygger på det menneskesyn,
 
·        at børn gerne vil lære
·        at børn gerne selv vil tage ansvar
·        at vi viser gensidig respekt
·        at hver enkelt skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
·        at eleverne bevarer livsglæden, lysten til at lære og en tro på sig selv, der gør dem i stand til at håndtere det, deres daglige tilværelse er sammensat af
·        at eleverne får så meget ballast med sig, at de også på lang sigt kan skabe sig et godt liv