Billedet på sidehoved
  • Haldum-Hinnerup Skolen

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Haldum-Hinnerup Skolen er opdelt i klasseklynger.

Indskolingen er placeret i Indskolingsafdelingen og omfatter 0.-3. årgang. Hver årgang råder over 3 klasselokaler med tilhørende grupperum og alrum. 3. årgang er i en særskilt afdeling. Klasselokaler, værksteder, alrum, aula, 

Mellemtrinnet er placeret i Mellemtrinsafdelingen og omfatter 4.-6. årgang. Hver årgang råder over 3 klasselokaler med tilhørende grupperum og alrum. I klyngen er der et stort edb-rum og lokale til støttecenter.

Udskolingen er placeret i Udskolingsafdelingen og omfatter 7.-9. årgang. Klasserne på den enkelte årgang er placeret i nærheden af hinanden ud til en stor, fælles aula. I klyngen er der biologilokale og fysiklokale.

I administrations-og faglokaleafdelingen ligger skolens kontorer og bibliotek med tilhørende mødesal samt faglokaler til billedkunst, hjemkundskab, håndarbejde, natur-teknik,sløjd og idræt. Skolen har desuden adgang til idrætshal. Musiklokalerne ligger i en særlig pavillon.

Store, grønne udearealer giver gode aktivitetsmuligheder. Der er legeplads og boldspils-arealer.  "Bymarken" er et aktivites- og undervisningsområde med et historisk værksted. Skolen har nem adgang til fodboldbaner mv. ved idrætshallen. Svømning foregår i det kommunale svømmebad.

Elevernes skolemøbler

I klasselokalerne og i edb-lokalerne er der højderegulerbare borde og stole til alle eleverne.